Co nabízíme?

Umíme trpělivě naslouchat, povídat si, poradit. Máme zkušenosti s řešením rodinných, vztahových a osobních krizí. Dokážeme Ti pomoci v situacích, kdy se neočekávaně setkáš s nějakou závažnou životní událostí: fyzickým nebo psychickým týráním, zanedbáváním, sexuálním zneužitím, znásilněním, šikanou, rozvodem rodičů, rozchodem s partnerem, když se staneš svědkem nebo obětí trestného činu, závažné nehody nebo přírodní katastrofy atd.

Jsme připraveni respektovat tě jako celého člověka, jehož starosti nejsou menší kvůli jeho věku.

Nabízíme osobní, telefonickou nebo emailovou spolupráci s psychology a sociálními pracovnicemi, přechodné ubytování přímo v zařízení, kde jsou non-stop k dispozici tzv. krizová lůžka. Zprostředkujeme Ti kontakty na další odborníky, specializovaná zařízení a instituce.

Takže pokud máš problém, na který nestačíš, klidně nám zavolej, napiš nebo přijď osobně. Rádi Ti pomůžeme a nebudeme za to chtít nic než tvojí vůli spolupracovat.


S pozdravem
kolektiv Krizového centra
pro děti a dospívající

Poděkování

Děkujeme firmě ACTIVA za sponozorský dar v rámci projektu Activně dětem. Díky firmě ACTIVA se nám podařilo získat školní a výtvarné pomůcky pro děti a vybavit materiálem tvořivou dílnu. Děkujeme

Krizové centrum pro děti a dospívající
Hapalova 4
Brno 621 00

tel.: 541 229 298
gsm: 723 006 004
email: css.sspd@volny.cz