Informace o centru

Mapy.cz

Krizové centrum pro děti a dospívající  je zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle §42 zákona „O sociálně-právní ochraně dětí“ (359/1999 Sb.). Krizové centrum pro děti a dospívající  je účelové zařízení sociální péče začleněné do Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Brno. Centrum sociálních služeb, p. o. je instituce zřízená a financovaná statutárním městem Brnem.

Krizové centrum pro děti a dospívající leží v okrajové, klidné části města Brna a je snadno dostupné prostředky městské hromadné dopravy.

 
Pohled z ulice Hapalova Pohled z ulice Hapalova Krizové centrum pro děti a dospívající
 

Dítě nebo dospívající mohou navštívit naše zařízení samostatně nebo v doprovodu rodiče, kamaráda či jiného dospělého.

Krizové centrum pro děti a dospívající má ambulantní a lůžkovou část:

Vchod do ambulance Čekárna  V ambulanci Krizového centra pro děti a dospívající nabízíme krátkodobou psychologickou pomoc (krizovou intervenci), ale i dlouhodobou poradenskou nebo psychoterapeutickou pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám, které se ocitly v obtížné životní situaci. Specializujeme se na psychologickou diagnostiku a psychoterapii dětí a dospívajících traumatizovaných zkušenostmi s týráním, zanedbáváním a sexuálním zneužíváním. Věnujeme se problematice psychického traumatu v celé jeho šíři a ve všech jeho podobách (trauma v důsledku trestného činu, katastrofické události nebo nehody, náhlé ztráty blízké osoby apod.). Provázíme děti, dospívající a jejich rodiny rozvodovými opatrovnickými spory. Vyvíjíme aktivity na poli výzkumu a prevence těchto negativních sociálních fenoménů.

Provoz ambulance: pondělí až pátek 8.00-20.00

 

Chodba Koupelna

V lůžkové části Krizového centra pro děti a dospívající nabízíme našim nezletilým klientů v krizi ubytování po dobu nezbytně nutnou pro vyřešení jejich tíživé životní situace. Příjemná atmosféra a „rodinný“ přístup vychovatelek a pečovatelek umožňují rychlou adaptaci v zařízení. Dbáme na to, aby dítě mohlo nadále navštěvovat svou původní školu.

Koupelna

Pokud to okolnosti dovolují, snažíme se, aby naši klienti neztratili kontakt se svou rodinou, kamarády a dalšími blízkými osobami. V rámci komplexní péče zajišťujeme pomoc dítěti při přípravě do školy, doprovod k lékaři, do zájmových kroužků apod.

Umístění a pobyt dítěte v zařízení.

V Krizovém centru pro děti a dospívající je k dispozici šest dvoulůžkových pokojů se společným sociálním zařízením.

 
 
 

Klientům je k dispozici společná jídelna s kuchyňkou, herna a vybavená výtvarná dílna.

 

Výtvarná dílna Herna Jídelna s kuchyňkou
 

Ambulantním i ubytovaným klientům Krizového centra pro děti a dospívající slouží také rozlehlá zahrada s příslušenstvím. 

 

Vstup na zahradu Zahrada Zahrada
 
Provoz lůžkové části: non-stop

 

Krizové centrum Brno, Hapalova 4, je účelové zařízení sociální péče začleněné do Centra sociálních služeb, p. o. Brno.

 

 

 
 

Krizové centrum pro děti a dospívající
Hapalova 4
Brno 621 00

tel.: 541 229 298
gsm: 723 006 004
email: css.sspd@volny.cz