Odkazy

Krizová centra

Spondea o.p.s. – Centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti
Sýpka 25, Brno
Tel.: 541 235 511 nebo 608 118 088

Intervenční centrum Spondea (pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím)
Nonstop linka: 739 078 078
Email: intervencni-centrum@spondea.cz

Krizové centrum - Psychiatrická klinika FN Brno – Bohunice
Jihlavská 20, Brno 625 00
Tel.: 532 232 078
Nonstop linka: 547 192 078

Linka naděje
Tel.: 547 212 333
Poskytuje první psychiatrickou a psychologickou pomoc při ztrátě duševní rovnováhy, při smutku a beznaději, v krizových životních situacích.

Telefonická pomoc

Modrá linka – linka důvěry pro děti a mládež
Tel.: 549 241 010 nebo 608 902 410
Internet: www.modralinka.cz
Email: help@modralinka.cz

Linka bezpečí pro děti a mládež (provozováno celostátně a zdarma)
Tel.: 800 111 113 nebo 116 111
Internet: www.linkabezpeci.cz
Email: lb@linkabezpeci.cz
Poskytuje bezplatnou telefonickou krizovou pomoc dětem a dospívajícím v nouzi.

DONA linka (provozována celostátně)
Nonstop linka: 251 511 313
Internet: www.donalinka.cz
Email: dona.linka@bkb.cz
Určena všem, kteří přišli do kontaktu s domácím násilím (obětem, pachatelům, blízkým příbuzným obětí atd.)

Magdalenium
Tel.: 776 718 459
Email: magdalenium2@volny.cz

Bílý kruh bezpečí (sdružení pro pomoc obětem trestných činů)
Slovinská 41, Brno 612 00
Tel.: 541 218 122 nebo 732 842 664 (jen pro objednání)
Email: bkb.brno@bkb.cz
Poskytuje bezplatně právní a psychologické poradenství obětem trestných činů.

Persefona (pomoc osobám dotčeným násilím)
Jiráskova 8, Brno 602 00
Tel.: 545 245 996
Email: domacinasili@persefona.cz

Azylové ubytování

Domov sv. Markéty
Staňkova 47, Brno 612 00
Tel.: 549 210 182-3
Email: dsm.brno@caritas.cz

DMD Společná cesta
Heyrovského 11, Brno 635 00
Tel.: 546 210 763
Email: dmd.heyrovskeho@centrum.cz

DMD Zvonek
Terezy Novákové 62a, Brno 621 00 Brno
Tel.: 549 273 559
Email: dmd-tn@volny.cz

Spondea Brno (děti, matky)
Sýpka 25, Brno 613 00
Tel.: 235 511 nebo 608 118 088

Magdalenium (bezdětné ženy, matky s dětmi)
Tel.: 776 718 459

Na počátku (pro těhotné ženy)
Soběšická 60, 614 00 Brno
Tel.: 548 221 405

Azylový dům Josefa Korbela - Armáda spásy
Mlýnská 25
Tel.: 543 212 405

Ubytovna pro přechodný pobyt
Koniklecová 5, 634 00 Brno
Tel.: 543 255 522

Poradenská pomoc

Manželská a rodinná poradna Brno
Buzkova 43, 615 00 Brno
Tel.: 548 533 290, 548 538 338
Email: rodin.poradna@volny.cz

Sejkorova 6, 636 00 Brno
Tel.: 548 426 611
Email: poradnabrno@volny.cz

Táborská 198, 615 00 Brno
Tel.: 548 539 271, 548 538 497
Email: manzelska.poradna@centrum.cz

Starobrněnská 7, 602 00 Brno (Bethesda)
Tel.: 542 214 547, 542 212 430
Email: bethesda@volny.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Brno
Zaměřena na školní problémy (specifické poruchy učení, volba povolání)
Zachova 1, 602 00 Brno
Tel.: 543 245 914
Email: zachova@pppbrno.cz

Kohoutova 4, 613 00 Brno
Tel.: 545 223 379
Email: kohoutova@pppbrno.cz

Sládkova 45, 613 00 Brno ( K-centrum)
Tel.: 548 526 802
Email: sladkova@pppbrno.cz
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti.

Nemocnice

Dětská nemocnice při FN Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
Tel.: 532 234 111

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel.: 532 231 111
Email: fnbrno@fnbrno.cz
Internet: www.fnbrno.cz

Psychiatrická léčebna Brno – Černovice
Húskova 2, 618 00 Brno
Tel.: 548 123 111
Email: sekretariat@plbrno.cz
Internet: www.plbrno.cz

Polikliniky

Centrum dětských odborných zdravotnických služeb
Žerotínovo nám. 4/6, 602 00 Brno
Tel.: 533 330 211

Poliklinika Zahradníkova 2/8, 602 00 Brno
Kontaktní a psychoterapeutické centrum pro oběti domácího násilí
Tel.: 541 552 473

Občanské poradny

Triáda – poradenské centrum
Orlí 20, 602 00 Brno
Tel.: 542 221 499, 542 211 619
Internet: www.triada-centrum.cz

Občanská poradna
Anenská 10, 602 00 Brno
Tel.: 545 241 828, 545 244 657
Email: poradna.brno@volny.cz

Krizové centrum pro děti a dospívající
Hapalova 4
Brno 621 00

tel.: 541 229 298
gsm: 723 006 004
email: css.sspd@volny.cz