Krizové centrum pro děti a dospívající

Něco tě trápí? Máčkni!
Něco tě trápí? Máčkni!

Pomoc

Snažíme se pomoci především dětem a dospívajícím do 18 let věku, kteří jsou v krizi. V případě potřeby se věnujeme i jejich rodičům. Může jít například o situace, kdy si doma nerozumíte.

Můžeš přijít sám/sama s rodičem nebo s kamarádem (lepší je se dopředu objednat) bude se Ti tu věnovat psycholog, který Tě vyslechne, bude se snažit porozumět tomu, co Tě trápí a bude spolu s tebou hledat to nejlepší řešení.

Pomůžeme Ti:

  • aby ses doma, ve škole nebo mezi kamarády cílil/a dobře
  • abyste si doma lépe rozuměli
  • aby Ti nikdo neubližoval
  • abys nebyl/nebyla na tvé trápení tolik sám/sama
  • aby ses líp poznal a cítil/cítila se víc v pohodě

Azyl (bydlení)

Dětem a dospívajícím do 18 let věku, kteří jsou v krizi, nabízíme i možnost dočasného ubytování (nejdéle 6 měsíců). Budeš u nás v chráněném prostředí, takže budeme dohlížet na to, aby Tě nekontaktoval nikdo, kdo Ti před tím ubližoval. Během doby, co u nás budeš bydlet, si s tebou bude povídat psycholog, který se Ti bude snažit pomoci lépe snášet Tvé trápení. Můžeš se potkávat s rodiči nebo kamarády, pokud to bude možné, můžeš docházet do svojí školy a na kroužky, o které máš zájem. Pokud to možné nebude, zajistíme Ti školu v okolí a volnočasové aktivity u nás v centru. Máme tu šest dvoulůžkových pokojů, klientům je k dispozici také společná jídelna s kuchyňkou, herna, vybavená výtvarná dílna a rozlehlá zahrada pro volnočasové aktivity.

Za psychologem si můžeš přijít popovídat, i když u nás bydlet nebudeš.

Ozvi se!

Informace o zařízení

Krizové centrum pro děti a dospívající je zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle §42 zákona „O sociálně-právní ochraně dětí“ (359/1999 Sb.) . Krizové centrum pro děti a dospívající je účelové zařízení sociální péče začleněné do Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Brno. Centrum sociálních služeb, p. o. je instituce zřízená a financovaná statutárním městem Brnem.

Krizové centrum pro děti a dospívající leží v okrajové, klidné části města Brna a je snadno dostupné prostředky městské hromadné dopravy. Dítě nebo dospívající mohou navštívit naše zařízení samostatně nebo v doprovodu rodiče, kamaráda či jiného dospělého.

Krizové centrum pro děti a dospívající má ambulantní a lůžkovou část

V ambulanci Krizového centra pro děti a dospívající nabízíme krátkodobou psychologickou pomoc (krizovou intervenci), ale i dlouhodobou poradenskou nebo psychoterapeutickou pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám, které se ocitly v obtížné životní situaci. Specializujeme se na psychologické poradenství a psychoterapii dětí a dospívajících traumatizovaných zkušenostmi s týráním, zanedbáváním a sexuálním zneužíváním. Věnujeme se problematice psychického traumatu v celé jeho šíři a ve všech jeho podobách (trauma v důsledku trestného činu, katastrofické události nebo nehody, náhlé ztráty blízké osoby a pod.). Také provázíme děti, dospívající a jejich rodiny rozvodovými a opatrovnickými spory.

Nabízíme také tzv. Asistované kontakty .

Neposkytujeme

  • cílené vyšetření dítěte testovacími metodami s cílem zjištění intelektu, specifických vývojových poruch učení, školní zralosti
  • psychiatrickou intervenci (v KC není k dispozici psychiatr)
  • práci s drogově závislými dětmi
  • zprávy ze spolupráce vystavujeme na základě písemné žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí, soudu a Policie České republiky

Provoz ambulance: pondělí až pátek 8.00-20.00

Na konzultaci je třeba se objednat dopředu.

V lůžkové části Krizového centra pro děti a dospívající nabízíme našim nezletilým klientů v krizi ubytování po dobu nezbytně nutnou pro vyřešení jejich tíživé životní situace. Příjemná atmosféra a „rodinný“ přístup vychovatelek a pečovatelek umožňují rychlou adaptaci v zařízení. Dbáme na to, aby dítě mohlo nadále navštěvovat svou původní školu.

Pokud to okolnosti dovolují, snažíme se, aby naši klienti neztratili kontakt se svou rodinou, kamarády a dalšími blízkými osobami. V rámci komplexní péče zajišťujeme pomoc dítěti při přípravě do školy, doprovod k lékaři, do zájmových kroužků apod.

V Krizovém centru pro děti a dospívající je k dispozici šest dvoulůžkových pokojů se společným sociálním zařízením. Klientům je k dispozici společná jídelna s kuchyňkou, herna a vybavená výtvarná dílna. Ambulantním i ubytovaným klientům Krizového centra pro děti a dospívající slouží také rozlehlá zahrada s příslušenstvím.

Provoz lůžkové části: nepřetržitý